PROSTE HISTORIE

autorzy projektu: Parerga (w składzie: Paul Cetnarski, Marta Kowalczyk, Wojciech Mazan, Roman Rutkowski, Rafał Śliwa)

Kuratorki: Giulia Mazzorin, Bogna Świątkowska

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana w ramach Biennnale Urbana 2016 w Wenecji

Partnerzy: Polski Związek Działkowców, Culture.pl, Politechnika Wrocławska, Muzeum Architektury/Museum of Architecture – Wroclaw-PL, Teatro Marinoni (Officina Marinoni), Sale in Zucca, Momos, Festeggiamenti Malamocco, Salonistes, Spazi Docili [Docile Spaces]

Projekt ‚Proste Historie’ dotyczy fenomenu ogródków działkowych w Polsce. Jest serią dociekań na temat ich charakterystyki na rożnych poziomach funkcjonowania: od wymiaru globalnego, poprzez urbanistyczny, architektoniczny, po społeczny. Uwaga skupiona została głównie na alternatywnym charakterze ruchu ogrodowego, co bez wątpienia znajduje odzwierciedlenie w jego reprezentacji przestrzennej. Autorzy podejmują wyzwanie uchwycenia całego spektrum różnorodności zjawiska przy jednoczesnej próbie systematyzacji. Na wystawie zaprezentowane zostały analizy ogródków działkowych w skali całego kraju, dużych miast, zespołów ogrodów działkowych, ogrodów działkowych, altanek oraz ludzkich prostych historii sensu stricte, dziejących się na przestrzeni już ponad 100-letniej historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Poniżej przedstawiono część wizualną projektu, będącą wprowadzeniem do tematu ogrodów działkowych w kontekście samej Wenecji oraz rozdział ilustrujący historie działkowców z poszczególnych dekad, dziejące się na przestrzeni 100 lat istnienia ogrodów w Polsce.

Z serii „Historia Wenecka” – Przełom cz. I
Z serii „Historia Wenecka” – Przełom cz. II

100 LAT OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W POLSCE

Ilustracje 10 prostych historii polskich działkowców

Jan Jalkowski
Kąpiele Słoneczne / Grudziądz
1890
Wacław Leśkiewicz
Rakowiec / Warszawa
1940-1950
Jadwiga Lichocka
Park Dolny / Warszawa
1950-1960
Teresa Robak
Jedność / Siemianowice Śląskie
1970-1980
Kazimierz Domański
Nowy Otok / Oława
1980-1990
Zbigniew Nowak
Kajetan / Kajetany
1990-2000
Anna Gabrielska
Waszyngtona / Warszawa
2000-2010
Bruno Zachariasiewicz
Sępolno / Wrocław
2016