PERISKOOPPI

Autorzy projektu: Karolina Kotlicka, Marta Kowalczyk

Przedmiotem projektu jest budynek Instytutu Morza Bałtyckiego w Helsinkach. Projektowany budynek składa się z 3 zasadniczych części – niskiej części naziemnej z holem głównym, kasami, przestrzenią wielofunkcyjną oraz restauracją, części podwodnej – z akwariami i laboratoriami oraz naziemnej części wysokiej, w której mieszczą się przestrzenie wystawiennicze. Niska część budynku nawiązuje do istniejącej 1 / 2 – kondygnacyjnej zabudowy portowej, część wysoka zaś ma swą inspirację w archetypie budynku latarni morskiej, jednoznacznie kojarzonej z portem. Struktura wieży również odwołuje się do tego wzorca – zwarty plan z centralną, otwartą klatką schodową, przez której dyszę przechodzi peryskop – atrakcja dla zwiedzających – umożliwiający z kondygnacji -1 podziwianie panoramy miasta. Ważnym elementem projektu jest kładka łącząca ponad 4-pasmową ulicą nadbrzeże z pobliskim znajdującym się na skarpie parkiem. Budynek wykończony jest fińskim granitem, charakterystycznym dla tego regionu.

lokalizacja – port Helsinki
zagospodarowanie terenu
perspektywa
rzuty
perspektywa
przekrój
perspektywa
diagram
perspektywa
identyfikacja wizualna