ANATOMY OF LANDMARK

Autorzy projektu: Threse Eberl, Marta Kowalczyk

Prowadzący: Alexander Pols, Kees Kaan

Charakterystyczna lokalizacja, specyficzna funkcja i wyrazista forma architektoniczna, składają się na rozpoznawalność i znaczenie obiektu w krajobrazie, jednak landmark konstytuuje się głównie dzięki swojemu otoczeniu. Aby móc zrozumieć fenomen landmarku, trzeba zbadać jego kontekst, zagłębić się w jego >raison d’etre<.
W północnej części centrum Madrytu, wzdłuż Paseo de la Castellana leży wielopoziomowe założenie AZCA. Nieopodal znajduje się stadion Santiago Bernabeu i Nuevos Ministerios. AZCA w latach 60′ i 70′ postrzegana była jako nowa dzielnica biznesowa, modernistyczna alternatywa dla ciasnego, zatłoczonego starego centrum miasta. W latach 80′ wzniesiono tutaj kilka wspaniałych, nowoczesnych wieżowców, a dzielnica zyskłała miano madryckiego Manhattanu. Monofunkcjonalny program, labiryntowe przestrzenie w duchu międzynarodowym, ukryta infrastruktura. Wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której miejsce to traci sens poza godzinami pracy biurowców. Jako spójny urbanistyczny twór, AZCA izoluje się od reszty miasta, stając się osamotnioną wyspą.

lokalizacja – AZCA Madrid
The idea of a city in a city is the basic concept of future urban planning (…) a a city-archipelago. The urban islands will have an identity in keeping with their history, social structure and environmental characterictics. The city will be a federation of these single town with different structures, developed in deliberately antithetic manner.
 A Manifesto by O.M. Ungers, R. Koolhaas with P. Riemann, H. Kollhoff and A. Ovasaka
Monuments giving structure to the city – Aldo Rossi, Architecture of the city
Monuments project onto the land the conception of the world, whereas the city projects social life.
Henri Lefebvre, Revolution of the city
wieże i place
główne osie
funkcje
zabudowa
masterplan
wieża
zasada konstrukcyjna
rzut
rzut parteru
rzut kondygnacji
rzut dachu
model
przekrój
diagram